ЗНО - 2022

Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

У 2022 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для осіб, які виявили бажання вступати довишів України, буде проведено з української мови,української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вишу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати сертифікати ЗНО зтрьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу). У 2022 році під час вступудо вишу приймаютьсертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник матиме право подавати сертифікат ЗНО з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначеніУмовами прийому до вищих навчальних закладів у 2022 роцізалежновід спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу нанавчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) навідкриті,фіксовані (закриті)танебюджетніконкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова або українська мова і література. Замість результатів ЗНО з української мови можна використати для вступу результати ЗНО з української мови і літератури. Другий і третій предмети регламентуються додатком №4 доУмов прийомувідповідно до майбутньої спеціальності(див. таблицю).

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей галузі знань "Освіта / Педагогіка", які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчаннямболгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків з таких спеціальностей (предметних спеціальностей): «Освітні, педагогічні науки», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», «Спеціальна освіта», «Фізична культура і спорт», «Дизайн (крім спеціалізацій, для яких передбачено проведення творчого конкурсу)».

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти
Найменування галузі знань (напряму)Напрям підготовки (спеціальність)Перший предметДругий предмет на вибірТретій предмет на вибір
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКАОсвітні, педагогічні наукиукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Дошкільна освітаукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Початкова освітаукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
Середня освіта (Українська мова і література)українська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))українська мова і літератураіноземна моваісторія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Історія)українська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова/ біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Математика)українська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)українська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Хімія)українська мовахіміяісторія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Середня освіта (Географія)українська мова і літературагеографіяісторія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізика)українська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Інформатика)українська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Трудове навчання та технології)українська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізична культура)українська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Образотворче мистецтво)українська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Музичне мистецтво)українська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Природничі науки)українська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Професійна освіта (за спеціалізаціями)українська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Спеціальна освітаукраїнська мова і літературабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Фізична культура і спортукраїнська мовабіологіятворчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВОАудіовізуальне мистецтво та виробництвоукраїнська мова і літератураісторія України / фізикатворчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)українська мова і літератураматематикатворчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)українська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяукраїнська мова і літератураісторія України / хіміятворчий конкурс
Хореографіяукраїнська мова і літератураісторія України / біологіятворчий конкурс
Музичне мистецтвоукраїнська мова і літератураісторія України / математика / іноземна моватворчий конкурс
Сценічне мистецтвоукраїнська мова і літератураісторія України / іноземна моватворчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавствоукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент соціокультурної діяльностіукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційна, бібліотечна та архівна справаукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ГУМАНІТАРНІ НАУКИРелігієзнавствоукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Історія та археологіяукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філософіяукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Культурологіяукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філологіяукраїнська мова і літератураіноземна моваісторія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
БОГОСЛОВ’ЯБогослов’яукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИЕкономікаукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Політологіяукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Психологіяукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціологіяукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЖУРНАЛІСТИКАЖурналістикаукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯОблік та оподаткуванняукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фінанси, банківська справа та страхуванняукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджментукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Маркетингукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ПРАВОПравоукраїнська мова і літератураісторія Україниматематика / іноземна мова
БІОЛОГІЯБіологіяукраїнська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ПРИРОДНИЧІ НАУКИЕкологіяукраїнська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Хіміяукраїнська мовахіміяісторія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Науки про Землюукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фізика та астрономіяукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна фізика та наноматеріалиукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Географіяукраїнська мовагеографіяісторія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКАМатематикаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Статистикаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна математикаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇІнженерія програмного забезпеченняукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерні наукиукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерна інженеріяукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Системний аналізукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Кібербезпекаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційні системи та технологіїукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯПрикладна механікаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Матеріалознавствоукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Галузеве машинобудуванняукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіаційна та ракетно-космічна технікаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Суднобудуванняукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Металургіяукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханікаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Енергетичне машинобудуванняукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Атомна енергетикаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Теплоенергетикаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гідроенергетикаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДО- БУДУВАННЯАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Мікро- і наносистемна технікаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯХімічні технології та інженеріяукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Біотехнології та біоінженеріяукраїнська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Біомедична інженеріяукраїнська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇЕлектронікаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Телекомунікації та радіотехнікаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіонікаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇХарчові технологіїукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології легкої промисловостіукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології захисту навколишнього середовищаукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гірництвоукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Нафтогазова інженерія та технологіїукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Видавництво та поліграфіяукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Деревообробні та меблеві технологіїукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВОАрхітектура та містобудуванняукраїнська мова і літератураматематикатворчий конкурс
Будівництво та цивільна інженеріяукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Геодезія та землеустрійукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіїукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВОАгрономіяукраїнська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Захист та карантин рослинукраїнська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Садівництво та виноградарствоукраїнська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництваукраїнська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Лісове господарствоукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Садово-паркове господарствоукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Водні біоресурси та аквакультураукраїнська мовабіологіяісторія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Агроінженеріяукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНАВетеринарна медицинаукраїнська мовабіологія / хіміяматематика / фізика
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертизаукраїнська мовабіологія / хіміяматематика / фізика
ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯСтоматологіяукраїнська моваматематика / хіміяфізика / біологія
Медицинаукраїнська моваматематика / хіміяфізика / біологія
Медсестринствоукраїнська моваматематика / хіміяфізика / біологія
Технології медичної діагностики та лікуванняукраїнська моваматематика / хіміяфізика / біологія
Медична психологіяукраїнська моваматематика / хіміяфізика / біологія
Фармація, промислова фармаціяукраїнська моваматематика / хіміяфізика / біологія
Фізична терапія, ерготерапіяукраїнська моваматематика / хіміяфізика / біологія
Педіатріяукраїнська моваматематика / хіміяфізика / біологія
Громадське здоров’яукраїнська моваматематика / хіміяфізика /біологія
СОЦІАЛЬНА РОБОТАСоціальна роботаукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціальне забезпеченняукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯГотельно-ресторанна справаукраїнська мова і літератураіноземна моваісторія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Туризмукраїнська мова і літератураіноземна моваісторія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУДержавна безпекаукраїнська мовавизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Безпека державного кордонуукраїнська мовавизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Військове управління (за видами збройних сил)українська мовавизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Забезпечення військ (сил)українська мовавизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)українська моваматематикафізика / іноземна мова
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)українська мовавизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Національна безпека(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)українська моваматематикаісторія України / іноземна мова
Національна безпека(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)українська мовавизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКАПожежна безпекаукраїнська моваматематикафізика / біологія / хімія
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)українська моваматематикатворчий конкурс
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)українська моваісторія Українитворчий конкурс
Правоохоронна діяльність (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)українська моваматематикаісторія України / іноземна мова
Цивільна безпекаукраїнська моваматематикафізика / іноземна мова / хімія / біологія
ТРАНСПОРТРічковий та морський транспортукраїнська моваматематикафізика / іноземна мова
Авіаційний транспортукраїнська моваматематикафізика / іноземна мова
Залізничний транспортукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Автомобільний транспортукраїнська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Транспортні технології (за видами)українська моваматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯПублічне управління та адмініструванняукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїукраїнська мова і літератураіноземна моваматематика / історія України / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародні економічні відносиниукраїнська мова і літератураматематикаісторія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародне правоукраїнська мова і літератураіноземна моваматематика / історія України
Кiлькiсть переглядiв: 677

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.